Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het helpen terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van het functioneren van personen die handelingsproblemen ervaren in leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. Door hen te begeleiden, te coachen en te behandelen in alledaagse situaties zorgt de ergotherapeut er voor dat mensen zo autonoom mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Ergotherapeuten geven advies en hanteren een aanpak op maat, al dan niet in de thuissituatie. Door samen met de persoon op zoek te gaan naar nieuwe en/of alternatieve manieren van handelen, helpt de ergotherapeut om de levenskwaliteit te verbeteren en te optimaliseren. Centraal in dit proces staan de mogelijkheden en wensen van de persoon. Daarnaast wordt ook de omgeving van de hulpvrager betrokken (echtgenoot, ouders, buur, architect, opvoeder, leerkracht, enzovoort). Er vindt een uitwisseling van informatie plaats, maar er kunnen ook adviezen gegeven worden voor toepassing in de thuissituatie.

Volwassenen en ouderen kunnen terecht bij Motion Center voor advies en ergotherapeutische begeleiding op maat voor :

  • arbeidsbegeleiding in functie van een socio-professionele re-integratie bij burn-out, depressie, rugproblemen, …
  • advies rond woningaanpassingen en hulpmiddelen
  • aanleren van nieuwe en/of alternatieve manieren van handelen bij COPD, CVA (cerebrovasculair accident), NAH (niet-aangeboren hersenaandoening), schouder-, knie- en heupproblematieken, enzovoort
  • valpreventie
  • ondersteuning bij dementie, ziekte van Parkinson, ouderdomsziektes, …
  • ondersteuning en advisering van mantelzorg
  • ...

Bovendien zijn huisbezoeken ook steeds mogelijk.

Hoe inschrijven

Contacteer ons