Kinesitherapie

Kinesitherapie heeft als doel het functioneren als persoon te optimaliseren. Vanaf de eerste kennismaking screent de kinesitherapeut wat het disfunctioneren is en wordt er een medisch dossier opgemaakt.

Om zo efficiënt mogelijk onze doelstelling te bereiken gaan we een gepersonaliseerd behandelingsschema opstellen. Dit kan bestaan uit behandelingstechnieken en/of een trainingsprogramma. Beide kunnen zowel in de praktijk, als in het zwembad of bij de patiënt thuis worden uitgevoerd. De behandelingstechnieken zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde studies en zullen gewetensvol en vakkundig worden toegepast.

De evaluatie, de open communicatie zowel tussen patiënt en therapeut als tussen behandelende arts en therapeut zullen samen met ieders verantwoordelijkheid bijdragen tot een succesvol resultaat.