Psychotherapie

Psychotherapie bij kinderen en adolescenten is het proces waarbij ze samen met de psychologe onder andere emotionele en/of interpersoonlijke problemen proberen te verwerken.

De ondersteuning en begeleiding is steeds afgestemd op de hulpvraag en de leeftijd van het kind. Op die manier wordt er gestreefd om zoveel mogelijk op maat te werken.

Aan de hand van onder andere spel, tekenen, knutselen, observaties en een individueel geprek wordt er geprobeerd om contact te leggen, inzichten te verwerven en hiermee aan de slag te gaan.

Een indirecte methode om veranderingen bij kinderen teweeg te brengen is het ondersteunen van volwassenen in hun rol als ouder(s). Als ouders hun eigen krachten (her)ontdekken, kunnen ze een rolmodel zijn voor hun kind. Samen met het kind en de ouders gaat de psychologe op zoek naar de krachten binnen het gezin. Die kunnen worden gebruikt om het dagelijks functioneren te verbeteren.

Er wordt een oplossingsgerichte werkwijze gehanteerd wat betekent dat er samen met de cliënt gezocht wordt naar wat moeilijk loopt en hoe dit het best kan worden aangepakt.

Wie kan er bij mij terecht?

  • Kinderen vanaf 7 jaar
  • Adolescenten/ jong-volwassenen tem 25 jaar.

Thema’s waarvoor je bij mij terecht kan:

  • Rouw- en verlieservaringen
  • Echtscheidingssituaties
  • Werken rond je zelfbeeld, faalangst, zelfvertrouwen
  • Opkomen voor jezelf / assertiviteitstraining
  • Emotionele problemen
  • Gedragsproblemen

Een sessie duurt ongeveer één uur en kost €50

Hoe inschrijven

Contacteer ons

De psychotherapeuten