Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het helpen terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van het functioneren van kinderen die handelingsproblemen ervaren in leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. Door hen te begeleiden, te coachen en te behandelen in alledaagse situaties zorgt de ergotherapeut er voor dat kinderen zo autonoom mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Ergotherapeuten geven advies en hanteren een aanpak op maat, al dan niet in de thuissituatie. Door samen met het kind op zoek te gaan naar nieuwe en/of alternatieve manieren van handelen, helpt de ergotherapeut om de levenskwaliteit te verbeteren en te optimaliseren. Centraal in dit proces staan de mogelijkheden en wensen van het kind. Daarnaast wordt ook de omgeving van het kind betrokken (echtgenoot, ouders, buur, architect, opvoeder, leerkracht, enzovoort). Er vindt een uitwisseling van informatie plaats, maar er kunnen ook adviezen gegeven worden voor toepassing in de thuissituatie.

Kinderen en hun ouders kunnen terecht bij Motion Center voor advies en ergotherapeutische begeleiding op maat voor :

 • schrijfproblemen
 • rekenproblemen
 • adhd
 • autisme
 • aandacht- en werkhoudingsproblemen
 • ruimtelijke oriĆ«ntatieproblemen
 • fijne motoriek
 • (deel)handelingen zoals veters knopen, kleren aandoen, tanden poetsen, enzovoort
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • niet-verbale leerstoornis
 • gedragsproblematiek
 • problemen met executieve functies, zoals planning, organisatie, timemanagement, volgehouden aandacht, ...
 • sensorische integratiestoornissen
 • angststoornissen
 • syndroom van Down
 • ...

Bovendien zijn huisbezoeken ook steeds mogelijk.

Hoe inschrijven

Contacteer ons