Kinesitherapie

Kinesitherapie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg. Bij kinderen wordt nagegaan of de verschillende aspecten van de ontwikkeling vertraagd of anders dan normaal verloopt. Wij werken volgens het officieel honorarium. Huisbezoeken en therapie op school zijn ook mogelijk.

Motorische problemen

 • Revalidatie na fracturen en operaties
 • Gangrevalidatie en houdingscorrectie (tiplopers, scoliose,…)
 • Ontwikkelingsstimulatie bij baby’s (plagiocephalie, voorkeurshouding, torticollis,…), peuters en kleuters (algemene ontwikkelingsvertraging en problemen bij zitten, kruipen, staan, stappen)
 • Cerebral Palsy , spierziekten en Spina Bifida

Psychomotorische problemen

 • Grove motoriek
 • Fijne motoriek
 • Schrijfmotoriek
 • Ruimtelijk inzicht en oriëntatie
 • Lichaamsschema
 • Lateralisatie

Problemen ter hoogte van de luchtwegen

 • Ademhalingstherapie bij luchtweginfecties, astma, hyperventilatie en mucoviscidose

Problemen ter hoogte van de bekkenbodem

 • Incontinentie
 • Constipatie