Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met het onderzoek en behandeling van problemen op gebied van spraak, taal, stem en slikken.
Wanneer iemand aangemeld wordt, starten we met een intakegesprek. Dit is een kennismakingsgesprek waarbij de problemen in kaart worden gebracht en een onderzoek wordt uitgevoerd.
Na onderzoek vindt een adviesgesprek plaats waarin, indien nodig, een behandelplan wordt voorgesteld. Op basis van een onderzoeksverslag kan mits een voorschrift van een gespecialiseerde arts (neuroloog, NKO-arts, kinderarts en in sommige gevallen de huisarts) een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.
De frequentie van de therapie hangt af van de aard en ernst van het probleem. Meestal is een half uur of een uur logopedie per week voldoende.
Bij Motion Center kunnen kinderen en volwassenen van alle leeftijden terecht. Therapie kan zowel in de praktijk als aan huis/school doorgaan. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met zowel school als CLB, alsook met andere betrokken hulpverleners.

Kinderen van alle leeftijden kunnen bij Elke terecht voor:

Taal- en spraakproblemen

 • articulatieproblemen
 • taalproblemen
 • afasie
 • dysarthrie
 • dysfasie

Leerproblemen

 • lezen
 • schrijven
 • rekenen

Leerstoornissen

 • dyslexie
 • dyscalculie
 • dysorthografie

Slikstoornissen

Stemproblemen

Therapie na Laryngectomie

Therapie bij Schizis

Typ 10


Wie op een juiste manier leert werken op een computer, ontwikkelt op termijn een fijnere motoriek.
Blind typen is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Op deze manier krijgen kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijn motorische problemen, dyspraxie of dyslexie de kans om deze motoriek beter te ontwikkelen.
Kan zowel individueel of in kleine groepjes.

Hoe inschrijven

Contacteer ons